web analytics

Fotogrāfija Latvijā

Fotogrāfija (grieķu: φῶς (phōs) — gaisma, γράφειν (graphein) — rakstīt, zīmēt) ir tehnoloģiska attēlu iegūšana, kurā atstarotos gaismas starus apkopo un fokusē uz gaismjutīgu materiālu, piemēram, uz fotofilmu vai uz elektrisko sensoru.

Fotogrāfija kā jauns vizuālās realitātes reproducēšanas veids Latvijā ienāca 19. gs. vidū, tomēr māksliniecisku funkciju tai iespējams piedēvēt ap 19.–20. gs. miju. Tad sāka veidoties fotogrāfu biedrības (Rīgas fotogrāfiskā biedrība, 1890; Latviešu fotogrāfiskā biedrība, 1906 u. c.), kas rīkoja vietējās izstādes un arī sūtīja darbus izstādīšanai Rietumeiropā un Krievijā.